Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Gdzie dziecko może uczyć się przedsiębiorczości i zdobywać wiedzę finansową?

Katarzyna Jóźwik   •   31 maja 2017 r.

Skutecznego zarządzania pieniędzmi można uczyć się od najmłodszych lat. Tym bardziej, że polska oświata lekceważy edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Gdzie zatem nastolatek może nauczyć się przedsiębiorczości?

Programy edukacji finansowej w Polsce

Konto, które uczy

Rosnąca oferta kont bankowych dla dzieci i młodzieży coraz częściej skłania rodziców do korzystania z tych produktów. Banki, chcąc sprostać wymaganiom zarówno rodziców, jak też ich pociech, oferują coraz ciekawsze rozwiązania przyjazne dziecku. Dotyczą one nie tylko wariantów dziecięcych rachunków, ale również produktów im towarzyszącym. Coraz częściej przywiązuje się wagę do aktywnej edukacji młodego użytkownika konta.

Dobrym tego przykładem jest oferta PKO Junior w PKO BP. W ramach rachunku dla dziecka możliwe jest założenie wirtualnych skarbonek. Maluch otrzymuje także wirtualne odznaki za regularne oszczędzanie. Wszystkie te narzędzia mają na celu zachęcić młodego człowieka do gromadzenia środków. Uzupełnieniem oferty są również materiały edukacyjne w postaci kolorowych broszur. Zabawne historie wyjaśniają m.in. skąd biorą się pieniądze albo dlaczego warto oszczędzać.

Dedykowane portale

Dziecko może także uczyć się podstaw ekonomii dzięki dedykowanym portalom internetowym, za których pośrednictwem są udostępniane różnego rodzaju materiały edukacyjne. Serwisy internetowe o tej tematyce to darmowe lekcje ekonomii dla dziecka i jego rodziców.

Finansiaki.pl

Jednym z interesujących serwisów jest portal finansiaki.pl BZ WBK. Na stronie internetowej znajdziemy wiele materiałów o tematyce finansowej, z których mogą skorzystać dzieci, rodzice i nauczyciele. Bajki, kolorowanki, gry planszowe (ich projekty są udostępnione do wydruku w formacie PDF) czy quizy mają na celu oswoić dziecko z tematyką gospodarowania pieniędzmi. Zagadnienia dotyczące zarabiania, oszczędzania i wydawania omówione są w sposób dostosowany do wieku dziecka (dostępne przedziały wiekowe: 3-6 lat, 7-9 lat i 10-13 lat).

Portal Edukacji Ekonomicznej

Innym serwisem, który dostarcza dzieciom wiedzę za zakresu przedsiębiorczości, jest Portal Edukacji Ekonomicznej NBP. Serwis podzielono na pięć podstawowych działów: Wiedza, Dydaktyka, Edukacja NBP, Rozrywka i Słownik. W ramach każdego z nich dostępne są ciekawe materiały o tematyce ekonomicznej skierowane nie tylko do dzieci, ale także do ich rodziców czy nauczycieli. Najmłodszych użytkowników portalu najbardziej zainteresują udostępnione filmy, komiksy, krzyżówki, quizy czy gry, które poruszają zagadnienia ekonomiczne. Ich celem jest przybliżenie podstawowych reguł przedsiębiorczości.

Nowoczesne SKO

Niegdyś popularnym narzędziem ułatwiającym edukację finansową dziecka były realizowane w placówkach edukacyjnych Szkolne Kasy Oszczędnościowe. Obecnie SKO również są dostępne, chociaż być może niewielu nauczycieli o tym wie. Ich programy są dostosowane do współczesnych realiów edukacyjnych i ekonomicznych, a ich prowadzeniem zajmują się banki komercyjne. Każda szkoła zainteresowana korzystaniem z tego produktu może wybrać ofertę interesującego ją banku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to rodzic podpowiedział wychowawcy jakim programem oszczędnościowym warto zainteresować swoich podopiecznych. Udostępnienie uczniom SKO wyrabia w nich dobre nawyki związane ze zbieraniem i wydatkowaniem pieniędzy.

SKO Konto dla Ucznia

Jednym z banków, który posiada w swojej ofercie kasy oszczędnościowe dla uczniów, jest PKO BP. W ramach oferty SKO Konto dla Ucznia bank zapewnia indywidualny, bezpłatny rachunek dla każdego dziecka, które chce oszczędzać za pośrednictwem swojej szkoły. To właśnie szkoła zgłasza do banku chęć korzystania przez jej uczniów z oferty SKO. Oszczędzać w SKO mogą dzieci w wieku 5-13 lat. Zgłaszając szkołę do programu, należy wyznaczyć jego opiekuna w danej placówce. Bank, oprócz rachunków dla małych uczestników programów i możliwości monitorowania przez opiekuna gromadzonych oszczędności, zapewnia również materiały edukacyjne dla nauczycieli (np. scenariusze lekcji przedsiębiorczości). Ponadto oferta nakłania szkoły do ciągłej aktywności w zakresie oszczędzania. Placówki mogą chwalić się swoją pomysłowością w tym zakresie na dedykowanym blogu. Oszczędzanie z PKO BP może się też opłacić, gdyż bank każdego roku nagradza kilkaset szkół, które wyróżniają się swoją działalnością w programie.

TalentowiSKO

Ofertę skierowaną do uczniów ma również Bank BPS. Programem TalentowiSKO mogą być objęci uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół średnich. W ramach niego realizowane są lekcje przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie mogą brać udział w ogólnopolskich konkursach dotyczących oszczędzania. Bank udostępnia też dedykowany serwis, który za pomocą ciekawych historii i znanych postaci (np. Krzysztofa Kolumba czy Walta Disney’a) prezentuje zagadnienia dotyczące ekonomii.

SKO ze świnką

Program szkolnego oszczędzania realizuje również Spółdzielcza Grupa Bankowa. Proponowany system oszczędzania ma wersję papierową (tradycyjna książeczka oszczędnościowa prowadzona w szkole) i elektroniczną (wirtualna świnka). Dostęp do mini konta możliwy jest za pośrednictwem dedykowanego serwisu. Dziecko znajdzie w nim również gry i komiksy dotyczące świata finansów. Liczne konkursy i nagrody za regularne oszczędzanie zachęcają uczniów do regularnego odkładania pieniędzy.

Projekty edukacyjne

Każda szkoła, która chce edukować swoich uczniów w zakresie przedsiębiorczości, może skorzystać z programów edukacyjnych dostępnych na rynku. Szereg instytucji i fundacji realizuje projekty edukacyjne, których celem jest przybliżenie zagadnień ekonomicznych dzieciom. Często udział w nich jest bezpłatny. Poniżej prezentacja przykładowych projektów.

LEM

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży (LEM) powstały z inicjatywy Stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa. Jego celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi tematami ekonomicznymi. W ramach projektu realizowanych jest sześć lekcji. Szkoła decyduje, czy mają one być skierowane do wybranej klasy czy wyłącznie do grupy uczniów zainteresowanych udziałem w programie.

Lekcje Przedsiębiorczości

Nowoczesnym projektem edukacyjnym dotyczącym szeroko pojętej przedsiębiorczości jest program Lekcje Przedsiębiorczości, realizowany przez miasto Gdańsk i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. To, co wyróżnia ten projekt, to wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań. Program edukacyjny opiera się na metodzie gamifikacji, która polega na wykorzystaniu mechanizmów zaangażowania wykorzystywanych w grach komputerowych. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji platformę internetową, za pośrednictwem której uczestnicy wykonują zadania. Czas trwania projektu jest zależny do wieku uczestników. Dla uczniów gimnazjum przewidziany jest cykl 12 spotkań, w ramach których uczestnicy mają za zadanie opracowanie modelu biznesowego dla wybranego przez siebie projektu. Natomiast projekt realizowany w szkołach średnich trwa rok, a jego uczestnicy założyć start-upy według własnych pomysłów. Uzupełnieniem są zajęcia omawiające zagadnienia dotyczące gospodarki i państwa.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Organizacją, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w ekonomicznym świecie, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizowane projekty skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Programy realizowane są w trakcie roku szkolnego, a ich treść jest dopasowana do wieku uczestników. Fundacja kładzie nacisk na edukację przez praktykę. Uczestnicy projektu mogą rywalizować w ogólnopolskich konkursach o tematyce ekonomicznej.

Uniwersytety dla najmłodszych

Dodatkowym źródłem wiedzy o finansach i ekonomii mogą być zajęcia prowadzone przez uniwersytety dziecięce. Tego rodzaju placówki funkcjonują w większych miastach. Wprawdzie ich programy edukacyjne dotyczą wielu dziedzin naukowych. Jednak często wśród omawianych tematów znajdują się również te dotyczące zagadnień ekonomicznych. Planowaną tematykę wykładów można sprawdzić w programie, który na początku roku szkolnego udostępnia każda placówka.

Dlaczego warto?

Skoro polski program edukacyjny realizowany w szkołach poświęca tak mało czasu na zagadnienia dotyczące ekonomii, to czy nauka przedsiębiorczości jest rzeczywiście potrzebna? Czy kilkuletnie dziecko nie jest za małe na naukę tak trudnych zagadnień? Chociażby właśnie z tego względu, że tematyka finansów nie jest łatwa do zrozumienia, warto oswajać z nią dziecko od najmłodszych lat. Pierwszą lekcją przedsiębiorczości nie musi być wcale udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Wbrew pozorom zabawa w sklep czy posiadanie własnej skarbonki to dobry sposób na wprowadzenie kilkulatka w ten trudny świat. Jeśli chodzi o wybór programów edukacyjnych dla starszych dzieci i nastolatków, to jest coraz większy, a z roku na rok powstają nowe inicjatywy.

Chcąc edukować dziecko w zakresie finansów, należy zwracać uwagę na dostosowanie wykorzystywanych w tym celu narzędzi do jego wieku. Dostępne na rynku gry, zabawy czy bajki poruszające tę tematykę będą dużym ułatwieniem w edukacji przedszkolaka. Z biegiem czasu warto sięgać po inne rozwiązania, chociażby konto bankowe dla dziecka i nastolatka, które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Nauka przez zabawę i praktykę pozwoli młodym ludziom wypracować dobre nawyki związane z zarządzaniem własnymi finansami bez zbędnego wysiłku.