Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

67 procent 15-latków w Polsce ma swoje własne konto bankowe

Redakcja   •   30 czerwca 2024 r.

Badanie umiejętności finansowych PISA 2022 pokazuje, że znacznie wzrosła liczba polskich nastolatków deklarujących, że mają konto w banku – w 2018 r. było to 34%, w 2022 r. aż 67%. Co więcej, 84% polskich 15-latków zadeklarowało, że samodzielnie decydują, na co wydają swoje pieniądze. To duży wzrost samodzielności finansowej i pozytywne skutki edukacji ekonomicznej.

Badanie umiejętności finansowych było zrealizowane razem z badaniem PISA 2022. Zrealizowano je w marcu i kwietniu 2022 r. Udział wzięło w nim 20 krajów i regionów, łącznie prawie 98 tys. uczniów. Polskę reprezentowało 3,5 uczniów urodzonych w 2006 r., którzy uczyli się w szkołach ponadpodstawowych.

Konto w banku dla dziecka i nastolatka

Odsetek polskich 15-latków mających własny rachunek bankowy wzrósł w ostatnich latach do poziomu 67%, oprócz tego wzrosła też liczba nastolatków posiadających kartę płatniczą (do 63%) oraz aplikacji mobilnej z dostępem do konta (do 62%).

Statystyki te pokazują, że młodzi ludzie są coraz bardziej samodzielni i świadomi, jeśli chodzi o kwestie zarządzania własnym budżetem. Jest to również zasługa rodziców dbających o ich edukację finansową. Do tego też przyczyniła się oferta banków, która coraz częściej jest kierowana do dzieci i młodzieży, w bardzo atrakcyjny sposób, co odzwierciedla nasz ranking kont dla dzieci.

Badanie umiejętności finansowych młodzieży – kluczowe wnioski

W raporcie „Umiejętności finansowe młodzieży – Główne wyniki badania PISA 2022” możemy znaleźć wiele ciekawych wniosków:

Polscy piętnastolatkowie na tle rówieśników z innych krajów uzyskali relatywnie wysoki wynik (506 punktów) w zakresie umiejętności finansowych. Polska jest jednym z siedmiu krajów, w których uczniowie osiągnęli średni wynik istotnie wyższy od średniej krajów OECD uczestniczących w badaniu.

Umiejętności finansowe piętnastolatków w Polsce i innych krajach są silnie skorelowane z mierzonymi w badaniu PISA umiejętnościami z zakresu matematyki i rozumienia czytanego tekstu. Występują duże różnice w zakresie źródeł pieniędzy, którymi dysponują dziewczęta i chłopcy w Polsce. Chłopcy częściej niż dziewczęta deklarowali, że otrzymują pieniądze w związku z wykonywaną pracą (w czasie wolnym od szkoły, w rodzinnej firmie lub w ramach pracy dorywczej). Dziewczęta nieco częściej wskazywały, że otrzymują kieszonkowe bez konieczności wykonywania obowiązków domowych. Znaczące różnice odnotowano w tym zakresie także pomiędzy uczniami z różnych typów szkół – uczniowie szkół branżowych znacznie częściej od rówieśników deklarowali otrzymywanie wynagrodzenia za różne formy pracy.

Co czwarty polski piętnastolatek twierdzi, że codziennie lub prawie codziennie płaci kartą. Płatności za pomocą smartfona są równie popularne. Codziennie lub prawie codziennie korzysta z nich 22% uczniów. Co najmniej raz w miesiącu zakupy przez internet robi 45% uczniów, a 28% co najmniej raz w miesiącu przekazuje pieniądze innym za pomocą smartfona.

O ile w Polsce nie ma różnic w średnim poziomie umiejętności finansowych między dziewczętami i chłopcami, o tyle różnice te można obserwować w wielu aspektach doświadczeń finansowych, postaw i zachowań. Chłopcy częściej niż dziewczęta deklarują znajomość pojęć związanych z finansami, mają większe doświadczenie w transakcjach finansowych, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, częściej pracują i dysponują wynagrodzeniem za pracę.

Źródło: Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022