Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Po co dzieciom wiedza na temat finansów

Mateusz Skrzypczak   •   24 sierpnia 2016 r.

po-co-dzieciom-wiedza-nt-finansow

Wiedza jest niezwykle cennym kapitałem w dzisiejszym świecie, a informacje związane z finansami są szczególnie istotne – to od nich zależy nasze bezpieczeństwo materialne, jak również bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Dlaczego warto edukować młodzież na temat finansów?

Świadomy wybór produktów bankowych

Przygotowanie finansowe do dorosłego życia powinno przynieść umiejętność czytania dokumentów bankowych, takich jak regulaminy, taryfy opłat i prowizji, czy warunki ubezpieczenia – bez tego trudno mówić o mądrym wyborze produktów – konta bankowego, ubezpieczenia, czy kredytu.

Umiejętność rozpoznania oszustw i „cudownych okazji”

Dobra orientacja w świecie finansów uchroni również młodego człowieka od hochsztaplerów i piramid finansowych, w których można stracić oszczędności całego życia (tak jak w głośnym przypadku Amber Gold). Z odpowiednią wiedzą i znajomością realnych, a nie jedynie obiecywanych możliwości zysków, dużo łatwiej uniknąć finansowych kłopotów.

Wiedza na temat zjawisk społeczno-ekonomicznych

Edukacja ekonomiczna młodzieży powinna również tłumaczyć zjawiska, których doświadczamy na co dzień w życiu społecznym – bezrobocie, inflację, czy cykle koniunkturalne w gospodarce. Dzięki takiej wiedzy łatwiej choćby wybrać kierunek studiów, który zapewni pracę w przyszłości, czy unikać inwestowania na szczycie hossy.

Umiejętność planowania wydatków

Młoda osoba wkraczająca na rynek pracy musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami – jednym z nich jest planowanie budżetu i mądre gospodarowanie pieniędzmi. Ci, którzy wynieśli z domu wiedzę na temat zabezpieczania i pomnażania kapitału, mają przewagę już na starcie.

Świadomość konieczności oszczędzania na emeryturę

Wreszcie edukacja finansowa dzieci, a co jeszcze ważniejsze, młodzieży w wieku licealnym pomoże im gromadzić kapitał na emeryturę od pierwszych miesięcy pracy. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę nieuchronne zmiany w systemie emerytalnym, związane z sytuacją demograficzną polskiego społeczeństwa.