Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

500+ na pierwsze dziecko. Projekt nowej ustawy już gotowy

Katarzyna Jóźwik   •   29 marca 2019 r.

19 marca br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w programie Rodzina 500+. Wypłata świadczenia na pierwsze dziecko bez względu na wysokość dochodów to nie jedyna zmiana, jaką chce wprowadzić rząd. Na jakich zasadach będą wypłacane pieniądze?

500+ na pierwsze dziecko

Obecny program Rodzina 500+ zapewnia wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko. 500 zł na pierwsze dziecko otrzymują jedynie rodziny, które spełniają kryterium dochodowe. W przypadku zdrowego dziecka miesięczny dochód na osobę nie może być wyższy niż 800 zł netto. W przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód ten nie może przekroczyć 1200 zł.

Zaproponowany przez rząd projekt gwarantuje wypłatę programowych 500 zł na każde dziecko bez kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie otrzymają nie tylko pierworodne dzieci w rodzinie, ale również jedynacy. Dotąd ta grupa dzieci nie otrzymywała wsparcia w tej postaci. Wypłata świadczenia będzie przysługiwała do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie dla dzieci z domów dziecka

Istotną zmianą zaproponowaną w projekcie jest również przyznanie świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Według zapowiadanych zmian o wypłatę 500 zł na dziecko umieszczone w takiej placówce będzie mógł wnioskować dyrektor domu dziecka. Pieniądze mają być ułatwieniem w rozwijaniu zainteresowań wychowanków tego rodzaju placówek.

3 miesiące na złożenie wniosku

W projekcie pojawiła się również zmiana dotycząca okresu, w jakim rodzice mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia dla nowo narodzonego dziecka. Obecnie musi być on złożony w tym samym miesiącu, w którym nowy potomek przyszedł na świat. Według przedstawionego projektu okres ten zostanie wydłużony do 3 miesięcy, który będzie liczony od dnia narodzin dziecka. Bez względu na to, czy rodzice złożą wniosek w miesiąc czy 3 miesiące po urodzeniu, 500+ zostanie im wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin potomka. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie po upływie ww. 3 miesięcy, 500+ będzie wypłacone od miesiąca, w którym złożono dokumenty.

Nowy okres wypłat

Obecnie 500+ wypłacane jest od października do września. Projekt ustawy zmienia ten okres. Świadczenie na nowych zasadach miałoby być wypłacane od czerwca do maja, a wnioski o przyznanie świadczenia mogłyby być składane już od lutego.

Nowe zasady od 1 lipca?

Projekt nowej ustawy programu Rodzina 500+ jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Jeśli pomyślnie przejdzie cały proces legislacyjny, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca. Od tego dnia będzie również można składać elektroniczne wnioski o wypłatę świadczenia. Od 1 lipca ma być również wypłacane 500+ na pierwsze dziecko.