Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Rusza II edycja programu „Rosnę z matematyką” dla przedszkoli

Mateusz Skrzypczak   •   20 września 2022 r.

Fundacja mBanku uruchomiła II edycję programu grantowego dla przedszkoli, w ramach której przeznaczy 0,5 mln złotych na dofinansowanie edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Program pod nazwą „Rosnę z matematyką” ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych dzieci. Fundacja chce oswajać dzieci z matematyką w naturalny sposób, poprzez zabawę i angażujące zajęcia w grupach, jednocześnie pokazując, że jest ona obecna w naszym życiu niemal na każdym kroku.

Inicjatywa mFundacji zachęca również do włączenia się w proces edukacyjny rodziców i opiekunów, a także promuje dobre praktyki w tym zakresie wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Pilotażowa edycja konkursu w ubiegłym roku obejmowała województwa mazowieckie i łódzkie. Dofinansowano w niej 40 projektów na kwotę niemal 200 000 PLN.

Co można zrealizować w ramach programu

Do programu można zgłaszać edukacyjne zajęcia matematyczne dla dzieci. Mogą to być np.:

  • angażujące warsztaty,
  • zajęcia terenowe,
  • konkursy na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym,
  • propozycje materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki,
  • warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i osób z najbliższego otoczenia dziecka na temat rozwoju kompetencji matematycznych.

W ramach programu można otrzymać grant w wysokości od 2 do 5 tys. złotych. Wnioski można składać na stronie www.rosnezmatematyka.pl do 20 października 2022 r. Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zrealizowane między 16 stycznia 2023 r. a 30 czerwca 2023 r i powinny trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dla kogo jest przeznaczony program

Program „Rosnę z matematyką” przeznaczony jest dla:

  • publicznych przedszkoli,
  • szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub zerówkami,
  • organizacji pozarządowych prowadzących przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, realizujące edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się także zespoły nieformalne, takie jak grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców, których partnerem jest organizacja pozarządowa.