Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Jeszcze tylko 2 tygodnie na rejestrację do kolejnej edycji MegaMisji!

Redakcja   •   18 kwietnia 2017 r.

MegaMisja to stworzony przez Fundację Orange program nowoczesnej edukacji, mający za zadanie edukację dzieci w kwestii odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu i współczesnych technologii oraz podnoszenie cyfrowych kompetencji nauczycieli. To wszystko w formie przyjaznej zabawy w szkolnej świetlicy, łączącej zagadki i zadania wymagające pracy zespołowej – niekoniecznie przy komputerze.

Program jest adresowany do nauczycieli i dzieci w wieku 6-10 lat i wpasowuje się w wyniki badań mówiące o tym, że przytłaczająca większość nauczycieli i wychowawców upatruje w nowoczesnych technologiach szansę na urozmaicenie nauki i uczynienie jej znacznie ciekawszą, przy czym 80% z nich obawia się o bezpieczeństwo dzieci podczas wykorzystywania tychże technologii.

Podczas realizacji programu MegaMisji, dzieci poznają animowanych bohaterów, którzy mają mnóstwo pytań i kłopotów z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w zespole, podejmują kolejne zadania i zdobywają punkty, które potem mogą wymienić na rzeczywiste nagrody, pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne itp.

Przy realizacji kolejnych wyzwań dzieci uczą się, jakie treści można publikować w internecie a jakich nie należy, jak chronić swoją prywatność, jak unikać niebezpieczeństw w sieci, jak przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, a także jak tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. I to wszystko w grupie, w atmosferze współpracy, nie tylko przed ekranem komputera.

Rekrutacja

Fundacja Orange zaprasza do zgłaszania się do programu wszystkie szkoły podstawowe. Nauczyciele zainteresowani udziałem w naborze na rok 2017/2018 powinni zgłosić swoją placówkę do 30 kwietnia 2017. Wystarczy wypełnić formularz online i przesłać krótki film, który udowodni, że Wasza szkoła jest najlepszym kandydatem do MegaMisji!