Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Myślę, decyduję, działam – innowacyjny projekt na temat edukacji finansowej

Redakcja   •   25 stycznia 2017 r.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli klas pierwszych do wzięcia udziału w 3-letnim innowacyjnym projekcie na temat edukacji finansowej „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Program jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Jak czytamy na stronach SKEF, celem projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej w wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych szkół podstawowych i będzie realizowany w latach szkolnych 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela.

Główny nacisk jest położony na rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój postaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dzieci, które wezmą udział w programie, odbędą 72 godziny zajęć pozalekcyjnych wezmą udział w konkursach i otrzymają pakiety edukacyjne, dyplomy oraz upominki.

Do 17 lutego 2017 r. SKEF czeka na zgłoszenia od nauczycieli wychowawców z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie SKEF (formularz zgłoszeniowy w zakładce „Materiały do pobrania”).