Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Konkursy finansowo-ekonomiczne dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Jóźwik   •   30 listopada 2017 r.

Dzieci i młodzież chętnie zdobywają wiedzę z zakresów finansów. Lubią też ze sobą rywalizować w tym zakresie. Dzięki aktywnej działalności wielu instytucji finansowych, mają do tego doskonałą okazję – konkursy finansowo-ekonomiczne dla dzieci i młodzieży.

W wymiarze globalnym…

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

W tym konkursie powinien wziąć udział każdy uczeń, który chciałby być mistrzem w zakresie ekonomii i finansów. Ogólnopolski projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienie Edukacji Finansowej od ponad 10 lat. Jego adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy chcą zweryfikować swoją finansowo-ekonomiczną wiedzę. Każdego roku konkurs dotyczy innej tematyki. Tegoroczna edycja została przeprowadzona pod hasłem „Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i idei wzajemności w finansach”. Konkurs jest dwuetapowy. Każdy z uczestników musi wypełnić test jednokrotnego wyboru, który składa się z 30 pytań. Kolejnym etapem jest zadanie opisowe, w którym należy wykorzystać elementy matematyki finansowej. Aby uczestnik był dopuszczony do drugiego etapu, musi uzyskać z testu wiedzy min. 28 pkt. Kapituła konkursu wyłania dziesięć najlepszych prac, a ich autorzy biorą udział w ogólnopolskim finale. Nagrodami są laptopy, aparaty fotograficzne i tablety.

Strona konkursu ›

Konkurs Obserwatora Finansowego

W tym konkursie mogą wziąć udział niemal wszyscy, tj. młodzież szkolna, studenci, samorządowcy, nauczyciele a nawet ekonomiści. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pracy pisemnej poruszającej istotną kwestię z rynku finansów. Kapituła konkursu wyodrębnia kategorie prac złożonych przez uczniów gimnazjów i szkół średnich. Prace oceniane są pod kątem aktualności tematu i dojrzałości w jego przedstawieniu. Nagrodą główną jest spotkanie z prezesem Narodowego Banku Polskiego oraz tablet.

Strona konkursu ›

… i lokalnym

„Historia pieniądza” i „Jak się kręci świat pieniądza?”

Jednak konkursy ekonomiczno-finansowe to nie tylko domena ogólnopolskich instytucji finansowych. Coraz częściej ich organizatorami są samorządy. Przykładem mogą być konkursy „Historia pieniądza” i „Jak się kręci świat pieniądza?” Ich organizatorem jest Urząd Miasta Częstochowy. Pierwszy z nich jest adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a jego przedmiotem jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do hasła konkursu. Dzieci wykonują swoje prace po uprzednim zapoznaniu się z książką o tym samym tytule, która będzie dostępna w ich szkole. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

Natomiast konkurs „Jak się kręci świat pieniądza?” adresowany jest do starszej grupy dzieci: uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów gimnazjów i szkół średnich. Każda z grup wiekowych bierze udział w testach wiedzy o różnej tematyce. Najmłodsi uczestnicy muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi „Świata pieniądza”, uczniowie gimnazjów sprawdzają swoją wiedzę z zakresu „Akademii młodego ekonomisty”, a uczniowie szkół średnich biorą udział w konkursie „Bank i ja”. Konkurs podzielony jest na etap szkolny i etap miejski. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu ›

Konkurs Wiedzy Finansowej BAKCYL

Konkurs Wiedzy Finansowej BAKCYL to pilotażowy konkurs, który odbył się w Brzegu w ramach ogólnopolskiego projektu BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Jego adresatami są uczniowie gimnazjów. W pilotażowej edycji wzięło udział ok. 500 uczniów, którzy przystąpili do testu wiedzy i gier symulacyjnych „Pierwszy Milion”. W finale, który miał formę teleturnieju, znalazło się 16 finalistów.

W projekcie BAKCYL uczestniczą obecnie 44 banki. Jego celem jest przybliżenie młodzieży zagadnień finansowych i ekonomicznych poprzez realizację w szkołach lekcji prowadzonych przez doświadczonych bankowców.

Informacje o konkursie ›

Konkursy, w których warto brać udział

Zaletą konkursów ekonomiczno-finansowych dla dzieci i młodzieży jest nie tylko możliwość zdobycia nagród rzeczowych. O wiele ważniejsza jest możliwość weryfikacji wiedzy posiadanej przez dziecko. Ponadto każdy kolejny konkurs jest ważnym życiowym doświadczeniem, które dostarcza dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej.