Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Rodzice oszczędzają na przyszłość swoich dzieci

Katarzyna Jóźwik   •   20 grudnia 2017 r.

Rodzice nie są obojętni wobec przyszłości swoich pociech. Nawet tej finansowej, czego dowodem są wyniki przeprowadzonego badania „Oszczędzanie dla dzieci – badanie ilościowe wśród rodziców dzieci 0-10 lat”.  Aż 83% rodziców biorących w nim udział jest zdania, że młodym ludziom należy się wsparcie na starcie w życie.

Rodzice oszczędzają na dzieci

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2017 r. przez IQS na zlecenie Aviva.

Niezależność = samodzielność finansowa

Przeprowadzone badanie pokazuje ciekawe spojrzenia na kwestię samodzielności dziecka. Dla 46% rodziców o samodzielności ich pociechy świadczy oddzielne mieszkanie i samodzielne utrzymywanie się. Dla kolejnej części z nich – 32% – zarabianie przez dziecko na życie i zdolność do samodzielnego utrzymania się świadczą o jego dorosłości. Ukończenie 18. roku życia tylko dla 4% ankietowanych dostatecznym dowodem na dorosłość. Jak więc dziecko może udowodnić rodzicom, że stało się dorosłym? Musi zacząć na siebie zarabiać!

Nauczeni na własnych błędach?

Badanie Aviva pokazuje również, że poglądy na temat oszczędzania na przyszłość dziecka zależą od wieku rodziców. Największą grupę rodziców chcących odkładać na przyszłość swojego potomstwa stanowią osoby przed 30. rokiem życia (88%) oraz ci, którzy przekroczyli 40-stkę (78%). Ci pierwsi wynieśli tego rodzaju poglądy z domu. Kiedy zaczynali własne dorosłe życie, mogli liczyć na solidne wsparcie swoich rodziców. Zupełnie inaczej było w przypadku osób 40+, którzy na początku swojej zawodowej kariery na początku lat 90-tych mogli liczyć wyłącznie na siebie. Wiedząc, jak trudno było im wtedy ruszyć w dorosłość, dziś chcą ułatwić ten start swoim dzieciom.

Po pierwsze: edukacja, po drugie: rodzina

Rodzice, oprócz deklaracji, że chcą zabezpieczyć finansowo przyszłość swojego dziecka, wskazywali również konkretny cel, na który chcą oszczędzać w tym kontekście. Dla większości badanych najważniejsza jest edukacja potomka i to właśnie na nią chciałoby oszczędzać aż 90% rodziców. Kolejnym celem jest założenie własnej rodziny, czyli ślub i wesele (65%). Zgromadzone dla potomka pieniądze mogłyby być przeznaczone również na wkład własny do mieszkaniowego kredytu (60%).

Co ciekawe, rodzice chcą zabezpieczyć nie tylko swoje dziecko, ale również wnuka – 24% z nich zgromadzone oszczędności przeznaczyłoby na wyprawkę dla wnuków.

Młodzi ludzie mogą również niekiedy liczyć na pomoc w zakładaniu własnego biznesu. 22% badanych zadeklarowało, że celem ich oszczędności jest wsparcie dziecka w otwarciu własnej firmy.

Niewielkie, ale regularne oszczędności

Rodzice, chcący zabezpieczyć przyszłość dziecka, nie poprzestają jedynie na deklaracjach. 91% badanych już gromadzi lub zamierza zacząć w najbliższym czasie zbierać środki na ten cel. Wprawdzie wysokość odkładanych miesięcznie kwot nie jest duża. Najwięcej rodziców, bo aż 45%, przyznaje, że jest w stanie odłożyć w miesiącu 51-100 zł. Nieco większą kwotę – 101-200 zł – odkłada tylko 27% badanych. 17% rodziców jest w stanie poświęcić na ten cel ponad 200 zł co miesiąc, a 10% nie może odłożyć więcej niż 50 zł. Kwota, jaką chcą miesięcznie odkładać rodzice, wzrasta wraz z wiekiem opiekunów. Jednak kluczem do sukcesu nie jest wysokość odkładanej miesięcznie kwoty, lecz systematyczność w gromadzeniu środków. Nawet 50 zł miesięcznie odkładane przez 15 lat będzie stanowiło solidny zastrzyk gotówki dla młodzieńca wkraczającego w dorosłe życie. Z drugiej zaś strony, młode pokolenie nie powinno oglądać się wyłącznie na rodziców. Aby poczuć się w pełni niezależnym, warto poszukać własnego pomysłu na życie. Przecież to niezależność finansowa jest niezaprzeczalnym dowodem dojrzałości.

Artykuł opracowano w oparciu o wyniki badań „Oszczędzanie dla dzieci – badanie ilościowe wśród rodziców dzieci 0-10 lat” przeprowadzone w lutym 2017 r. przez IQS na zlecenie Aviva.