Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Jak dziadkowie mogą oszczędzać na przyszłość wnuka?

Katarzyna Jóźwik   •   Aktualizacja: 29 kwietnia 2019 r.

Utarło się, że dziadkowie są od rozpieszczania wnucząt. Jednak nie tylko… Ci seniorzy, którzy chcą dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo finansowe swojego wnuka, mogą oszczędzać na jego przyszłość. Warto w tym celu wykorzystać dedykowane produkty finansowe. Odkładanie do skarpety nie jest ani bezpieczne, ani opłacalne.

Wariant nr 1: konto oszczędnościowe

Najprostszym i najtańszym sposobem na oszczędzanie na przyszłość wnuka jest gromadzenie środków pieniężnych na koncie oszczędnościowym. Zaletą takich rachunków jest dostęp do zgromadzonej gotówki niemal w każdej chwili. W zależności od oferty bank umożliwia dokonania maksymalnie dwóch wypłat w ciągu miesiąca.

Ponadto, decydując się na ten wariant oszczędzania, dziadkowie nie będą zobligowani ani do wpłacania konkretnej kwoty ani do regularnych wpłat na rachunek. Co więcej, dokonywać wpłat na konto oszczędnościowe będą mogli również inni członkowie rodziny, np. rodzice, chrzestni, wujkowie.

Kolejną zaletą takich kont jest stałe oprocentowanie oraz częsta kapitalizacja odsetek (w zależności od wybranej oferty miesięczna lub dzienna).

Założenie konta oszczędnościowego również nie powinno sprawić problemu. Jeśli wnuk, na którego przyszłość mają być odkładane środki, nie ukończył jeszcze 13 lat, rachunek może być otwarty na nazwisko któregoś z dziadków.

Aby mieć pewność, że na wypadek jego śmierci uzbierane pieniądze rzeczywiście trafią do dziecka, najlepiej wpisać wnuczka jako osobę uposażoną.

Inną opcją jest otwarcie konta bankowego dedykowanego maluchowi poniżej 13 lat. Wówczas dziadkowie muszą porozumieć się w tej kwestii z rodzicami dziecka, gdyż tylko oni jako opiekunowie prawni, będą mieli możliwość uruchomienia takiego rachunku. Samo konto będzie miało formę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Istnieje jednak możliwość otwarcia dodatkowego subkonta oszczędnościowego, w którym będą ograniczone możliwości wypłat środków, a samo ich oprocentowanie będzie wyższe niż na ROR-ze.

W przypadku nastolatka, który skończył 13 rok życia, dziadkowie – również w porozumieniu z jego rodzicami – mogą otworzyć młodzieżowe konto bankowe, w którym rachunek oszczędnościowy także będzie subkontem. Samo subkonto działa na analogicznych zasadach jak rachunek oszczędnościowy dla młodszych użytkowników.

Wariant nr 2: lokata

Jeśli dziadkowie dysponują już konkretną kwotą, która miałaby stanowić zabezpieczenie przyszłości ich wnuka, mogą ją ulokować na lokacie. Jej oprocentowanie będzie wyższe niż to dostępne w ramach rachunku oszczędnościowego (ok. 2-2,5% w skali roku). Każda lokata ma określoną minimalną i maksymalną kwotę, jaką można na niej ulokować. Z reguły najmniejszym progiem wpłaty jest kwota 500 zł.

Oszczędzanie za pomocą lokaty może się opłacać. Trzeba jednak pamiętać, że wpłacone na nią środki będą niedostępne przez okres, na jaki dana lokata została zawarta. W zależności od wybranej oferty jej czas trwania może wynieść od miesiąca nawet do kilku lat. Oczywiście w sytuacji wyjątkowej można wypłacić zgromadzone środki. Jednak wówczas należy się liczyć z utratą wypracowanych odsetek.

Warto podkreślić, że lokata może być korzystnym sposobem na oszczędzanie, jednak nie sprawdzi się jako produkt długoterminowy. Najdłuższy okres, na jaki może zostać zawarta lokata, to zwykle 24 miesiące. Jednak Ci dziadkowie, którzy są zadowoleni z osiągniętych w ramach niej zysków, mogą ją odnowić lub po jej zakończeniu przenieść zaoszczędzone środki na inną lokatę.

Z formalnego punktu widzenia otwarcie lokaty na nazwisko osoby niepełnoletniej nie jest możliwe. Dlatego też formalnym właścicielem produktu może być jedno z dziadków bądź ewentualnie rodzic malucha, a sam wnuk może być wskazany jako osoba uposażona na wypadek śmierci właściciela.

Wariant nr 3: Plany Systematycznego Oszczędzania

Dziadkowie mogą gromadzić środki pieniężne dla swoich wnucząt za pośrednictwem Planów Systematycznego Oszczędzania (PSO). Tego rodzaju produkty wymagają opłacania regularnej, ściśle określonej stawki i są przeznaczone do oszczędzania w naprawdę długiej perspektywie – najczęściej są to bowiem plany wieloletnie. Wcześniejsze wycofanie się z PSO może skutkować większymi kosztami, niż wypracowany zysk.

Oszczędzanie w ramach PSO może jednak być opłacalne, gdyż – w zależności od wariantu oferty – część lub całość środków jest inwestowana m.in. w akcje czy obligacje. Z drugiej strony, ze względu na rodzaj prowadzonych inwestycji, PSO wiążą się również z ewentualnym ryzykiem poniesienia strat. Właścicielem PSO może być osoba dorosła, która może wskazać wnuka jako osobę uprawnioną do dysponowania środkami na wypadek jego śmierci.