Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Konto dla dziecka poniżej 13 lat

Katarzyna Jóźwik   •   Aktualizacja: 27 stycznia 2021 r.

Wychowując dziecko warto pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu jego przyszłości. Dostępne na rynku oferty kont bankowych pozwalają systematycznie oszczędzać na ten cel. Konto dla dziecka poniżej 13 lat daje wiele możliwości w zakresie gromadzenia środków finansowych pociechy, ale może też służyć do bieżących rozliczeń i aktywnego stawiania pierwszych kroków w świecie finansów – zależy od tego, na jaki typ konta się zdecydujemy.

Konto dla małego dziecka

Konto na przyszłość czy na teraz?

Rodzic, który chce założyć konto bankowe dziecku poniżej 13 roku życia, powinien zastanowić się, jaką rolę ma pełnić konto. Banki oferują bowiem dwa podstawowe warianty kont dedykowanych dziecku – takie, z których będzie mógł aktywnie korzystać oraz te, których zadaniem jest gromadzenie środków na przyszłość malucha. Sprecyzowanie celu, dla którego rodzic chce otworzyć rachunek swojemu dziecku, jest pierwszym krokiem prowadzącym do wyboru właściwej oferty.

Konto oszczędnościowe

Każdy, kto chce systematycznie oszczędzać na przyszłość dziecka, powinien wybrać konto oszczędnościowe. Konta tego rodzaju oferują wyższe oprocentowanie niż rachunki bieżące, czyli te, których używamy do codziennych płatności i wykonywania przelewów. Zasadą prowadzenia konta oszczędnościowego dla dziecka jest również regularne wpłacanie określonej kwoty oraz brak dostępu potomka do środków do określonego wieku (z reguły do osiągnięcia pełnoletności).

Konto rodzica z myślą o dziecku

Do niedawna na polskim rynku bankowym było niewiele kont oszczędnościowych dedykowanych zabezpieczeniu przyszłości dziecka. Jednak realizacja rządowego programu Rodzina 500+ sprawiła, że coraz więcej banków proponuje konta, na które można systematycznie odkładać środki na ten cel.

Właścicielem kont oszczędnościowych może być wyłącznie osoba dorosła, a nie dziecko, co może budzić obawy o losy gromadzonych środków na wypadek śmierci rodzica. Rozwiązaniem tej sytuacji jest złożenie w banku dyspozycji na wypadek własnej śmierci, którą gwarantuje art. 56 ustawy Prawo bankowe. Wówczas wystarczy wskazać dziecko jako osobę uprawnioną do dziedziczenia gromadzonych środków.

Oszczędzanie połączone z zarządzaniem…

Rodzic, który chciałby założyć konto bankowe na dane swojego dziecka, może skorzystać z dedykowanych kont dziecięcych dostępnych na rynku. Otwarcie rachunku dla „juniora” poniżej 13 roku życia umożliwia m.in. ING Bank Śląski, PKO BP czy Pekao SA. Oferowane przez banki konta dla tak małych dzieci to z reguły połączenie rachunku oszczędnościowego z rozliczeniowym (np. Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka w ING Banku Śląskim). Ich zaletą jest to, że do ukończenia przez dziecko 13 roku życia pełnią rolę kont typowo oszczędnościowych, na których gromadzone są środki. Dziecko może wprawdzie inicjować transakcje, jednak muszą być one potwierdzone przez rodzica.

Pełny przegląd dostępnych na rynku rachunków bankowych przygotowanych z myślą o najmłodszych znaleźć można w naszym rankingu kont dla dzieci poniżej 13 lat.

… i edukacją

W zależności od oferty, niektóre z rachunków bankowych ułatwiają również na edukację finansową malucha. Przykładem jest chociażby konto PKO Konto Dziecka w PKO BP, które oprócz konta oszczędnościowo-rozliczeniowego zapewnia również przyjazne dziecku serwis internetowy, aplikację mobilną oraz szereg materiałów edukacyjnych na temat świata finansów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym dziale Edukacja finansowa.

Konto z subkontem

Wygodnym rozwiązaniem jest również możliwość otworzenia konta oszczędnościowego w formie subkonta (opcja dostępna w m.in. PKO BP, Pekao SA). Dysponując dwoma rachunkami, można rozdzielać gromadzone środki. Odkładanie część środków na konto oszczędnościowe pozwoli uchronić je przed ewentualną rozrzutnością potomka. Jego otwarcie warto przemyśleć szczególnie w momencie, kiedy dziecko zgromadziło dosyć pokaźną sumę, bo w takim przypadku trzymanie środków na rachunku bieżącym (ROR), będzie znacznie mniej opłacalne, niż przelanie ich na oprocentowane konto oszczędnościowe.

Konto „rosnące” razem z dzieckiem

Zaletą kont bankowych dla dzieci poniżej 13 lat jest również to, że ich oferta przystosowuje się do zwiększających się potrzeb młodego użytkownika. Po ukończeniu 13 roku życia dziecko w większości przypadków otrzymuje możliwość samodzielnego zarządzania gromadzonymi środkami. Ponadto powiększa się również pula produktów bankowych, z których może skorzystać dziecko (np. karta debetowa do konta). Oczywiście rodzic może na bieżąco monitorować saldo rachunku i podjąć odpowiednie działania w momencie zbyt rozrzutnych wydatków.

Czy warto?

Powodów, dla których warto otworzyć konto bankowe dla dziecka poniżej 13 lat jest kilka. Rachunek dedykowany maluchowi nie tylko pozwala na gromadzenie środków na jego przyszłość. Oswajanie dziecka z zagadnieniami finansowymi od najmłodszych lat ułatwi mu ich zrozumienie. Ponadto wczesna edukacja z zakresu zarządzania pieniędzmi zaprocentuje w momencie, kiedy dziecko będzie mogło samodzielnie decydować o gromadzonych na koncie funduszach. Dziecięce konto bankowe jest dobrym narzędziem do praktycznej nauki ekonomii i finansów.