Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Czy rodzic może sprawować kontrolę nad kontem dziecka?

Katarzyna Jóźwik   •   5 maja 2017 r.

Założenie konta bankowego dla dziecka jest możliwe obecnie w wielu bankach, a posiadanie własnego rachunku może być doskonałą lekcją ekonomii. Czy dziecko ma jednak prawo samodzielnie decydować o zgromadzonych finansach? Czy rodzic może je kontrolować?

Kontrola rodzicielska

Konto dla najmłodszych

Zakres kontroli nad finansami młodego człowieka zależy przede wszystkim od wieku, w jakim jest posiadacz rachunku oraz od warunków konkretnego banku. Z reguły na rynku są dostępne dwa rodzaje kont: dla użytkowników poniżej 13 roku życia oraz dla nastolatków w wieku 13-18 lat. Zarówno w pierwszym, jak i drugim wariancie, rodzice mają możliwość kontroli gromadzonych środków i realizowanych transakcji. Jednak w przypadku użytkowników do 13 lat zakres kontroli rodzicielskiej jest znacznie większy.

Zgoda opiekuna konieczna

Bezwzględnym warunkiem otwarcia rachunku dla dziecka jest zgoda jego prawnego opiekuna.

Ponadto, jeśli młody użytkownik chce korzystać z karty płatniczej czy nawet kredytowej (ta dostępna jest w ING Banku Śląskim dla użytkowników powyżej 13 lat), rodzic również musi wyrazić na to zgodę. Tym bardziej, że w niektórych przypadkach korzystanie z karty bankowej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego też małoletni nie może samodzielnie podjąć decyzji, czy będzie korzystał z tego rodzaju produktu.

Kontrola dzieci do 13 lat

W przypadku ofert skierowanych do użytkowników, którzy nie skończyli 13 roku życia, kontrola rodzica jest znacznie poszerzona. Wynika to przede wszystkim z obowiązującego prawa, według którego dopiero po ukończeniu 13 roku życia uzyskuje się ograniczone prawo do wykonywania czynności prawnych. Młodsze dzieci mogą korzystać ze swoich pieniędzy jedynie pod pełnym nadzorem opiekuna.

Stały wgląd w historię rachunku

Jedną z form kontroli finansów potomka jest bezpośredni wgląd opiekuna w historię wykonanych transakcji. Jeśli konto dziecka i rodzica prowadzone jest w tym samym banku, dorosły może monitorować historię rachunku z poziomu własnej bankowości internetowej.  Takie rozwiązanie znacznie ułatwia bieżącą kontrolę tego, jak pieniądze są wydawane.

Karta przedpłacona

Młodsze dziecko nie może samodzielnie dysponować kartą płatniczą. Niektóre banki proponują jednak inne rozwiązanie – kartę płatniczą pre-paid. Działa ona na takich samych zasadach jak telefony w ofercie pre-paid (na kartę). Aby z niej skorzystać, należy ją doładować. Taka karta to wygodne rozwiązanie dla małych dzieci, które nie muszą nosić przy sobie portfela, a wysokość ich wydatków nie może być większa niż kwota doładowania. Z karty przedpłaconej mogą skorzystać klienci PKO BP.

Potwierdzenie dyspozycji

Wprawdzie konta bankowe dla dzieci umożliwiają swoim niepełnoletnim użytkownikom inicjować różnego rodzaju transakcje, m.in. przelewy czy doładowania telefonicznych kart prepaid, jednak muszę być one zaakceptowane przez rodzica. Kiedy dziecko chce zrealizować konkretną płatność, rodzic otrzymuje stosowne powiadomienie. Jeśli nie wyrazi na nie zgody, transakcja nie zostanie zrealizowana. Akceptacja dokonywana jest z reguły za pośrednictwem elektronicznego dostępu do własnego konta. Takie rozwiązanie proponuje choćby PKO BP.

Kontrola wydatków nastolatka – powyżej 13 lat

W momencie ukończenia 13 lat dziecko otrzymuje prawo do samodzielnego dysponowania gromadzonymi środkami. Nie oznacza to jednak, że rodzic nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób jego pociecha zarządza pieniędzmi. Wprawdzie formy kontroli nie są tak rozbudowane jak w przypadku młodszych dzieci, jednak pozwalają skutecznie zareagować w sytuacji rozrzutności nastolatka.

Nieprzekraczalne limity

Do rachunków dla osób powyżej 13 roku życia wydawane są z reguły karty płatnicze (jeśli zgodzi się na to opiekun). Rodzic może jednak ustalić limity na rachunku dziecka. Mogą one dotyczyć kwoty miesięcznych wydatków czy płatności wykonanych kartą. W zależności od wybranej oferty, opiekun prawny może określić również maksymalną miesięczną liczbę transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych.

Oficjalny sprzeciw rodzica

Ostateczną formą kontroli wydatków starszego dziecka jest sprzeciw rodzica dotyczący możliwości dysponowania przez niego rachunkiem, co skutkuje zablokowaniem dostępu do konta. Ten wariant kontroli może okazać się przydatny w momencie, kiedy pociecha nie będzie przywiązywała wagi do swoich wydatków. Takie rozwiązanie proponują banki, w ofercie której nie ma możliwości ustalenia odpowiednich limitów na karcie (ING Bank Śląski).

Zaufanie i rozwaga przede wszystkim

Założenie konta bankowego dla dziecka i udostępnienie mu możliwości zarządzania gromadzonymi na nim oszczędnościami jest wyrazem zaufania rodzica do swojej pociechy. Warto jednak pamiętać, że dzieci działają impulsywnie i nie wszystkie ich wydatki mogą być do końca przemyślane. Dlatego też zaufanie rodziców wobec nich powinno mieć swoje granice, a sposób zarządzania pieniędzmi przez potomka na bieżąco kontrolowany.