Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Szkoła zamknięta? Jak możesz zorganizować opiekę nad dzieckiem?

Katarzyna Jóźwik   •   2 kwietnia 2019 r.

Widmo ogólnopolskiego strajku nauczycieli przeraża dużą część rodziców. Zamknięcie ok. 80% szkół w kraju sprawi, że obowiązek zorganizowania opieki dla dzieci spadnie właśnie na nich. Sprawa może dotyczyć przeszło 3,5 mln uczniów. W jaki sposób rodzic może zorganizować opiekę nad swoim dzieckiem?

Opieka nad dzieckiem w czasie strajku

Nie urlop wypoczynkowy…

Pierwszym pomysłem, jaki przychodzi do głowy pracującym rodzicom, to wzięcie urlopu wypoczynkowego na czas strajku. Jednak nie każdy pracodawca będzie skłonny udzielić wolnego w terminie, który nie został uwzględniony w rocznym planie urlopowym obowiązującym w firmie czy zakładzie pracy. A jeśli nawet się zgodzi, to sam pracownik nie będzie w stanie określić, jak długi urlop go interesuje (strajk ma być bezterminowy).

… a zasiłek opiekuńczy

Duża część rodziców nie wie, że w sytuacji konieczności zajęcia się dzieckiem z powodu nagłego zamknięcia placówki edukacyjnej przysługuje im zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z art. 32. pkt. 1.1.a. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza…”. Zatem jeśli strajk nauczycieli rzeczywiście dojdzie do skutku, pracujący rodzic może skorzystać z wolnego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad pociechą. Za czas jego nieobecności w pracy ZUS wypłaci mu 80% wynagrodzenia.

Kto może skorzystać?

Do grupy uprawnionych rodziców należą nie tylko ci zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, ale również osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy prowadzące własną działalność gospodarczą. W przypadku tych dwóch ostatnich grup konieczne jest odprowadzanie składki na tzw. chorobowe, które w przypadku własnej działalności i umowy zlecenia są dobrowolne.

Warto też pamiętać, że z zasiłku opiekuńczego można skorzystać tylko wtedy, kiedy żaden inny członek rodziny nie będzie mógł się zająć dzieckiem. Zatem jeśli dzieckiem może zająć się babcia, to rodzic nie ma prawa wnioskować o wypłatę świadczenia.

Co z dzieciakami 8+?

Zasiłek opiekuńczy na wypadek zamknięcia szkoły przysługuje niestety jedynie na dzieci do 8 lat. Rodzice starszych dzieciaków stają przed poważnym problemem zorganizowania dla nich opieki. Wyjściem z sytuacji może być zatrudnienie opiekunki bądź zaprowadzenie dziecka do szkolnej świetlicy, o ile taka będzie działać w jego szkole w czasie strajku.