Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Choroba lub śmierć rodzica. Jak zabezpieczyć przyszłość dziecka?

Katarzyna Jóźwik   •   15 stycznia 2020 r.

Każdy odpowiedzialny rodzic dba o przyszłość swojego dziecka. Funduje mu różnorodne zajęcia dodatkowe, posyła do najlepszych szkół, oszczędza na jego przyszłość. Jednak to wszystko może nie wystarczyć w przypadku ciężkiej choroby lub śmierci. Jak dobrze zabezpieczyć przyszłość dziecka na wypadek realizacji czarnego scenariusza?

Zabezpieczenie przyszłości dziecka

Konto jako bazowe zabezpieczenie

Jednym z produktów wykorzystywanym przez rodziców do oszczędzania na przyszłość dziecka jest tradycyjne konto bankowe. Współczesny rynek finansowy daje możliwość otworzenia rachunków dla dziecka, które z reguły są dość korzystnie oprocentowane. Gromadzenie środków na koncie jest dobrą lekcją systematycznego oszczędzania oraz praktycznego zarządzania finansami. Przegląd rachunków, które idealnie będą się nadawać do tego celu znajduje się w rankingu kont dla dzieci.

Jednak w przypadku utraty rodzica dziecko otrzyma tylko zgromadzoną kwotę z odsetkami, co zapewne nie wystarczy na pełne zabezpieczenie przyszłości, choćby do uzyskania samodzielności finansowej. Dlatego chcąc jeszcze lepiej ubezpieczyć dziecko niemal na każdą okoliczność, warto poszukać produktów uzupełniających.

Posag w formie polisy

O wiele praktyczniejszym rozwiązaniem dotyczącym zabezpieczenia przyszłości finansowej potomka jest wykupienie tzw. polisy posagowej. Tak naprawdę jest to ubezpieczenie, które zarówno motywuje do regularnego oszczędzania, jak też daje gwarancje wypłaty dla dziecka, gdyby znalazło się w trudnej sytuacji wynikającej z choroby czy zgonu opiekuna. Ta forma oszczędzania gwarantuje to, czego nie zapewnia tradycyjne konto oszczędnościowe – jest rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Oczywiście jeśli dziecko nie znajdzie się w trakcie trwania polisy w tak trudnej sytuacji, na jej zakończenie (z reguły w momencie uzyskania 18 lat) zostanie mu również wypłacona kwota gwarantowana. Jej wysokość zależy od miesięcznej składki oraz czasu trwania ubezpieczenia.

Wariant wypłaty zależny od regulaminu

Poszukując tego rodzaju zabezpieczenia dla dziecka, rodzic powinien zwrócić szczególną uwagę na zapisy regulaminu polisy. Na rynku dostępne są różnorodne warianty tego rodzaju produktów. Z reguły takie ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wcześniej ustalonej sumy w momencie osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jednak różne firmy ubezpieczeniowe stosują zróżnicowane zasady w przypadku choroby czy śmierci rodzica.

Część polis gwarantuje wypłatę ustalonej na początku sumy bez względu na to czy w trakcie ubezpieczenia doszło do nieszczęśliwego wypadku rodzica. Niektórzy ubezpieczyciele w sytuacji utraty zdolności opiekuna do opłacania składki ubezpieczeniowej przejmują na siebie ten obowiązek, a na koniec polisy wypłacają sumę gwarantowaną.

Polisa posagowa może również zapewniać wypłatę dodatkowego świadczenia dla dziecka w przypadku śmierci rodzica. Jak widać ten rodzaj ubezpieczenia przyszłości dziecka może mieć różnorodne warianty. Dlatego warto solidnie przemyśleć, który z nich spełni zarówno oczekiwania rodzica, jak też potencjalne potrzeby dziecka.

Oszczędzanie z dozą ryzyka, czyli polisy UFK

Innym wariantem polisy dla dziecka jest polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zasadniczą różnicą pomiędzy nią a typową polisą posagową jest ryzyko związane z inwestowaniem części gromadzonych oszczędności. Ubezpieczyciel za część zgromadzonych przez klienta środków wykupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczony ma możliwość wyboru funduszy, których jednostki chce wykupić (na przykład bardziej ryzykowne, ale z możliwością osiągnięcia wyższych zysków, niż w wariancie bezpiecznym).

Takie inwestycje mogą przynieść dodatkowe zyski z oszczędności. Trzeba jedna pamiętać, że wiążą się również z ryzykiem straty. W przypadku nietrafionych inwestycji może okazać się, że końcowa suma zgromadzona na polisie jest niższa od początkowo zakładanej. Dlatego też do tego rodzaju rozwiązań trzeba podchodzić z odpowiednią dozą rozsądku. Oczywiście polisy UFK, tak jak typowe polisy posagowe, gwarantują zabezpieczenie przyszłości dziecka na wypadek choroby czy śmierci rodzica.

Oszczędzanie od dziś!

Rodzice chcą zadbać o przyszłość finansową swojego dziecka, jednak wielu z nich odkłada na później decyzje o wyborze właściwej formy oszczędzania. Odwlekanie wykupu polisy posagowej działa nie niekorzyść potomka. Im dłużej trwa tego rodzaju polisa, tym większa jest kwota gwarantowana. Jak pokazują badania, znaczna większość rodziców myśli o tym, by zabezpieczyć edukację i kwestie mieszkaniowe, a swoje deklaracje realizują odkładając najczęściej do 100 zł na miesiąc.

Warto pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości dziecka nawet tuż po jego urodzeniu. Opłacanie miesięcznej składki wejdzie z czasem rodzicowi w nawyk. Procent składany, który będzie działał w tym przypadku przez kilkanaście lat znacznie zwiększy ostateczne zyski. A systematyczne oszczędzanie nie tylko przełoży się na zgromadzenie solidnej kwoty na start dziecka w dorosłe życie, ale również zapewni odpowiednią ochronę jego przyszłości na wypadek straty rodziców.