Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla ojców

Katarzyna Jóźwik   •   20 czerwca 2019 r.

Pod koniec lutego Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, która ma gwarantować ojcom 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Nowy wymiar urlopu ma być ukłonem nie tylko ku ojcom, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić dziecku, ale również wobec matek, dla których często opieka nad dzieckiem jest równoznaczna z rezygnacją z pracy zawodowej.

urlop ojcowski

4 tygodnie wyłącznie dla taty

Obecnie matki mogą skorzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Oczywiście istnieje możliwość podzielenia się tymi urlopami z ojcem dziecka. W przypadku urlopu macierzyńskiego, tata może opiekować się dzieckiem przez 6 tygodni. A urlopu rodzicielski może być przekazany ojcu w całości. Dyrektywa znacznie zmieni powyższą zasadę, gdyż ojciec będzie musiał skorzystać z 8 tygodniu urlopu rodzicielskiego. Nie będzie mógł on zrzec się go na rzecz matki dziecka.

Nowy urlop w ciągu trzech lat

Kraje członkowskie muszą w ciągu trzech lat przystosować krajowe prawo do nowego przepisu unijnego. Na chwilę obecną Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ustosunkowało się do tego, jaką formę przyjmie nowy urlop dla ojców. Wydaje się, że rozwiązania mogą być dwa: albo wydłużenie wymiaru obecnego urlopu rodzicielskiego o 8 tygodni albo skrócenie o dwa miesiące urlopu rodzicielskiego przysługującego obojgu rodzicom, które będą przekazane do wyłącznej dyspozycji ojców. Niewyjaśnioną kwestią pozostaje również źródło finansowania nowego urlopu dla mężczyzn posiadających dzieci.