Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Getin Bank znika z rynku – przymusowa restrukturyzacja

Redakcja   •   01 października 2022 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął proces przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Oznacza to, że bank niebawem przestanie istnieć, a jego działalność zostanie przeniesiona do nowo utworzonego banku, zarządzanego przez BFG i kilka największych banków w Polsce (będzie się nazywał VeloBank). Czy posiadacze rachunków i kredytów w Getinie mają powody do niepokoju? Wyjaśniamy, czym jest przymusowa restrukturyzacja i jak wpływa na pieniądze dotychczasowych klientów banku.

Przymusowa restrukturyzacja to proces, w ramach którego następuje szybkie przejęcie banku będącego w trudnej sytuacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie przekazanie jego operacji innemu, stabilnemu finansowo bankowi. Celem tej operacji jest zminimalizowanie negatywnych skutków spodziewanego bankructwa. Informacja o restrukturyzacji jest przekazywana opinii publicznej w momencie, gdy cały proces jest już szczegółowo zaplanowany, żeby nie wywołać niepotrzebnych nerwów wśród klientów. W przypadku Getin Banku tym dniem był piątek, 30 września, a bankiem przejmującym będzie powołany do życia przez BFG i największe banki komercyjne VeloBank.

Getin Bank – koniec działalności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, ponieważ zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania, to znaczy: bank był zagrożony upadłością, nie było możliwości, że bank wprowadzi działania mogące usunąć zagrożenie upadłością oraz wymagał tego interes publiczny, czyli konieczna była ochrona klientów banku i stabilności systemu finansowego w Polsce.

Getin Bank znalazł się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej, a jego bankructwo było realnym scenariuszem. W związku z tym, zgodnie z prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął jego działalność, aby chronić stabilność całego systemu bankowego w kraju.

Ważne informacje dla klientów

Jeśli posiadasz rachunek, kredyt bądź lokatę w Getin Banku, nie ma powodów do obaw. Ciągłość działania jest zapewniona przez BFG, a wszystkie pieniądze są bezpieczne. W informacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć odpowiedzi na wszystkie najważniejsze kwestie, które dotyczą obecnych klientów Getinu:

  • Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną.
  • Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian.
  • Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.
  • Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.
  • Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.
  • W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
  • Działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.
  • Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco.
  • Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.