Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Wyższe opłaty za prąd i gaz? Rodziny mogą skorzystać z dopłat

Katarzyna Jóźwik   •   14 stycznia 2022 r.

Wzrost cen za media to duży cios dla rodzinnego budżetu. Podwyżki cen za prąd i gaz sięgają miejscami kilkuset procent. Polskie rodziny mogą jednak ubiegać się o dofinansowanie od państwa. Dodatek osłonowy, o który już można wnioskować, przynajmniej częściowo pokryje koszty opłat za podstawowe media.

Dodatek osłonowy zależny od dochodu

Kto może skorzystać z dodatku osłonowego? Każdy, kto spełni kryterium dochodowe. To zaś jest zależne od wielkości gospodarstwa domowego. Dodatek osłonowy w pełnej puli przysługuje:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – jeśli dochód netto nie przekroczy kwoty 2100 zł.
 • w przypadku gospodarstw domowych składających się z dwóch i więcej osób – jeśli dochód netto nie przekroczy kwoty 1500 zł na osobę.

Wyliczając dochód na członka rodziny, należy uwzględnić odpowiedni okres dochodowy. Ten zależny jest od momentu składania wniosku o dodatek osłonowy. W przypadku wniosków złożonych w terminie 1 stycznia-31 lipca 2022 r. uwzględnia się dochód z 2020 r. Jeśli wniosek zostanie zaś złożony w okresie 1 sierpnia-31 października 2022 r. pod uwagę należy wziąć dochody z 2021 r.

Co ważne, przekroczenie kryterium dochodowego nie przekreśla szansy na otrzymanie wsparcia finansowego.

W przypadku dodatku osłonowego działa tzw. zasada złotówka za złotówkę, wg której wysokość wsparcia zostanie zmniejszona o kwotę przekraczającą kryterium dochodowe. Przykładowo: jeśli dochód 3-osobowej rodziny wynosi 1650 zł netto na osobę, to wysokość wsparcia wyniesie 450 zł (600 zł – 150 zł = 450 zł).

Dodatek osłonowy – ile można dostać?

Wysokość przyznanego dofinansowania w ramach dodatku osłonowego zależy od dwóch czynników:

 • wielkości gospodarstwa domowego,
 • źródła ogrzewania.

W ramach pierwszego kryterium rodzina otrzyma wsparcie finansowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz gazu w wysokości:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 400 zł,
 • w przypadku gospodarstwa dwu- i trzyosobowego – do 600 zł,
 • w przypadku rodzin cztero-, pięcioosobowych – do 850 zł,
 • w przypadku rodzin sześcioosobowych i większych – do 1150 zł.

Wyżej wymienione kwoty są maksymalne a wysokość realnego wsparcia jest zależna od ewentualnego przekroczenia kryterium dochodowego. Wsparcie zostanie wypłacone jednorazowo lub w dwóch ratach.

Na większą kwotę wsparcia mogą liczyć rodziny, które ogrzewają swoje domy/mieszkania węglem. Wówczas wielkość dofinansowania wzrasta:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 500 zł,
 • w przypadku gospodarstwa dwu- i trzyosobowego – do 750 zł,
 • w przypadku rodzin cztero-, pięcioosobowych – do 1062,50 zł,
 • w przypadku rodzin sześcioosobowych i większych – do 1437,50 zł.

Odrębny rejestr – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Osoby chcące się ubiegać o wsparcie finansowe z tytułu ogrzewania domu/mieszkania węglem, muszą w pierwszej kolejności zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Działający od 1 lipca 2021 r. system ma na celu identyfikowanie źródeł ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w Polsce.

W przypadku nowych budynków czy nowych źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021 r. zgłoszenia do CEEB należy dokonać w ciągu 14 dni. Właściciele budynków i źródeł ciepła działających przed 1 lipca 2021 r. mają obowiązek rejestracji w CEEB do 30 czerwca 2022 r. Każdy, kto chce skorzystać z dodatku osłonowego z tytułu źródła ogrzewania, w pierwszej kolejności powinien dokonać rejestru tego źródła w CEEB. Deklarację zgłoszeniową można złożyć online na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.


Dodatek osłonowy – wniosek

Wniosek o dodatek osłonowy można składać od 4 stycznia 2022 r. Dokument należy złożyć do urzędu gminy/urzędu miasta lub innego punktu wyznaczonego do obsługi tego świadczenia (np. MOPS). Wzór wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek można złożyć też poprzez bankowość elektroniczną w wybranych bankach (np. mBank, Pekao SA, PKO BP, ING, Millennium).

Wnioski można złożyć w dwóch terminach: do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 r., co wpływa na termin i sposób otrzymania dofinansowania. Osoby, które złożą go w styczniu, otrzymają dofinansowanie w dwóch ratach, które zostaną wypłacone do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Wnioskujący o dodatek osłonowy w późniejszym terminie otrzymają wsparcie w formie jednorazowej wypłaty do 2 grudnia 2022 r. Zatem jeśli rodzinie zależy na jak najszybszym otrzymaniu wsparcia, warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Co z gazem?

Dodatek osłonowy może być przeznaczony na pokrycie kosztów nie tylko energii elektrycznej, ale również gazu wykorzystywanego do ogrzewania mieszkań. Co więcej, sprzedawcy energii elektrycznej oraz paliw gazowych są ustawowo zobowiązani do zamieszczenia na fakturach za media informacji o możliwości skorzystania z dodatku osłonowego.

Zaś od 1 lutego 2022 r. – zgodnie z zapowiedziami rządu – ma zostać obniżony VAT na paliwo gazowe do poziomu 0%, co również nieco obniży wysokość rachunku za to paliwo.