Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Programy wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Katarzyna Jóźwik   •   07 lipca 2019 r.

Wychowanie dzieci to kosztowna sprawa. Szczególnie, jeśli w rodzinie jest kilkoro potomstwa. Z drugiej strony rodziny wielodzietne mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Liczne świadczenia mają ułatwić pokrycie kosztów wychowania. Czy posiadanie wielodzietnej rodziny może się opłacać?

rodzina wielodzietna

500 zł na dziecko

Jednym z najbardziej znanych programów rządowych wspierających wychowanie dzieci jest program „Rodzina 500+”. Funkcjonujący od kilku lat zapewnia comiesięczną wypłatę 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodzina, w której wychowuje się troje dzieci, otrzymuje tym sposobem dodatkowe 1000 zł miesięcznie. Oczywiście im więcej dzieci w rodzinie, tym suma wypłacanego świadczenia większa. Pieniądze powinny być wydatkowane wyłącznie na potrzeby dziecka. Comiesięczne świadczenie pozwala sfinansować nie tylko podstawowe potrzeby malucha, ale również bardzo często dodatkową rozrywkę dla dziecka (np. wyjście na basen czy do kina, dodatkowe zajęcia). W wielu przypadkach rodzice odkładają przyznane pieniądze na konto oszczędnościowe, budując w ten sposób solidną poduszkę finansową na przyszłość. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta bądź gminy w miejscu zamieszkania.

Obecnie 500 zł można otrzymać również na pierwsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe (800 zł netto/osobę/m-c). Jednak od lipca świadczenie będzie wypłacane bez względu na osiągane dochody. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: 500 zł na pierwsze dziecko.

Wyprawka szkolna

Kolejnym programem, z którego mogą skorzystać rodziny wielodzietne, jest program „Dobry Start” zwany potocznie Wyprawką Szkolną. W ramach niego wypłacane jest jednorazowo 300 zł na zakup przyborów szkolnych dla dziecka. Biorąc pod uwagę koszty podręczników, to otrzymane 300 zł jest kroplą w morzu potrzeb. Z drugiej strony jest z pewnością ułatwieniem w sfinansowaniu szkolnych zakupów. Świadczenie wypłacane jest we wrześniu, a mogą skorzystać z niego wszystkie dzieci, które rozpoczęły już naukę w szkole. Świadczenie może być wypłacane co roku do ukończenia przez dziecko 20 lat (lub 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pod warunkiem, że dorosły potomek kontynuuje naukę w szkole średniej. Program nie obejmuje niestety przedszkolaków. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w urzędzie miasta bądź gminy właściwym ze względu zamieszkania dziecka.

Karta Dużej Rodziny

Rodziny, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci, mogą skorzystać z dedykowanej im karty rabatowej – Karty Dużej Rodziny. Przyznawana na wniosek rodziców karta uprawnia do wielu zniżek. Dotyczą one nie tylko transportu publicznego (m.in. ulgi na bilety kolejowe), ale również wejściówek do licznych muzeów czy kin oraz rabatów w wielu sklepach, które przystąpiły do programu. Z KRD korzystają wszyscy członkowie rodziny wielodzietnej, zarówno rodzice, jak też dzieci (do ukończenia 18 lat). Od stycznia z KRD mogą korzystać również seniorzy, którzy w przeszłości wychowali minimum trójkę dzieci (bez względu na ich obecny wiek). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Karta Dużej Rodziny również dla seniorów. Wniosek o wydanie karty można złożyć w gminie bądź elektronicznie. Korzystanie z zagwarantowanych rodzinom wielodzietnym zniżek pozwala zaoszczędzić realne pieniądze. Tym bardziej, że KRD – oprócz ogólnopolskiej formy – ma bardzo często wersję lokalną dedykowaną rodzinom wielodzietnym z danej gminy.

Emerytura dla mamy

Nowym programem skierowanym do mam w rodzinach wielodzietnych jest program „Mama 4 Plus”. Program gwarantuje wypłatę minimalnego świadczenia kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny i wychowały przynajmniej czworo dzieci. Złożenie wniosku do ZUS gwarantuje przyznanie emerytury w wysokości 1100 zł brutto. O świadczenie mogą ubiegać się mamy, które nie posiadają prawa do emerytury bądź które otrzymują świadczenie niższe niż ww. kwota (wówczas kwota świadczenia zostanie wyrównana). Z emerytury na tych zasadach będą mogli skorzystać również ojcowie, którzy wychowywali przynajmniej czwórkę dzieci, w przypadku śmierci matki bądź porzucenia przez nią dzieci. Emerytura dla matek obowiązuje od 1 marca 2019 r. Szacuje się, że skorzysta z niej ok. 80 tys. osób.

Rodzina wielodzietna nie taka straszna?

Bez wątpienia wychowanie kilkorga dzieci to duży wysiłek i poświęcenie. Tym bardziej, że w wielu przypadkach w takich rodzinach jedno z rodziców rezygnuje z pracy zarobkowej, aby móc w pełni zająć się potomstwem. Zapewnienie odpowiednich środków jest wówczas nie lada wyzwaniem. Rządowe programy finansowe są więc z pewnością potrzebnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych. W przypadkach, kiedy rodzina z przynajmniej trójką dzieci żyje na dobrym poziomie, to pozyskane z rządowych programów pieniądze mogą zostać przeznaczone na przyszłość dziecka.

Comiesięczne odkładanie 500 zł na konto bankowe w skali kilku lat zapewni finansowe zabezpieczenie pociechy. Dlatego warto rozsądnie przemyśleć na co zostaną wykorzystanie pieniądze przyznane z tytułu posiadania licznego potomstwa.