Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Od ilu lat dziecko może mieć konto bankowe?

Katarzyna Jóźwik   •   25 lipca 2017 r.

Właścicielem rachunku bankowego może być obecnie nawet dziecko. Na rynku regularnie poszerza się oferta kont dla małoletnich użytkowników. Co więcej, coraz więcej banków oferuje produkty dedykowane im od dni narodzin.

Konto bankowe poniżej 13 lat

Część banków ma w swojej ofercie konta, których właścicielem może być dziecko poniżej 13 roku życia. Oczywiście zgodę na otwarcie takiego rachunku musi wyrazić jego opiekun prawny. Rodzic również sprawuje stałą kontrolę nad transakcjami realizowanymi przez podopiecznego. W zależności od oferty banku, konto dla dziecka poniżej 13 lat może mieć formę typowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub jedynie konta oszczędnościowego.

Samo posiadanie dziecięcego ROR-u to doskonała nauka zarządzania własnymi pieniędzmi. Tym bardziej, że jest w pełni bezpieczna, gdyż może być nadzorowana przez rodziców. W odrębnym artykule na naszej stronie piszemy szerzej o formach kontroli nad finansami dziecka.

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

Właścicielem tego konta może być dziecko w wieku 0-18 lat. Oczywiście osobą uprawnioną do jego otwarcia jest opiekun prawny. W ramach oferty możliwe jest otwarcie dwóch kont oszczędnościowych dla jednej osoby (jednego w PLN, a drugiego w innej walucie, np. EUR, USD czy GBP). Koszty prezentują się następująco:

  • otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne,
  • darmowa jest również część usług, m.in. pierwsza wpłata i wypłata w oddziale czy pierwszy przelew na konto rodzica w innym banku (koszt każdej kolejnej transakcji w miesiącu wynosi 9 zł),
  • podstawowe oprocentowanie środków wynosi 0.7%.

Aby założyć rachunek w ING Banku Śląskim, rodzic nie musi być klientem tego banku. Musi jedynie w tym celu udać się do oddziału banku. Więcej informacji na stronie Banku ING.

„Mój Skarb” w Pekao SA

Innym wariantem rachunku oszczędnościowego dla dziecka w wieku 0-18 lat jest konto „Mój Skarb”:

  • otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne,
  • oprocentowanie jest niezależne od wysokości zgromadzonych środków i wynosi 1,5%,
  • bank nie narzuca również obowiązku regularnych wpłat, natomiast wypłaty mogą być dokonywane jedynie w formie przelewów.

Dziecko, które nie ukończyło 13 lat, nie może samodzielnie dysponować zgromadzonymi pieniędzmi. Do otwarcia konta konieczne jest posiadanie przez rodzica własnego rachunku w Pekao SA. Jego otwarcia można dokonać w oddziale lub za pośrednictwem własnej bankowości internetowej. Więcej informacji na stronie Banku Pekao.

Oferta PKO Junior w PKO BP

Bardziej rozbudowaną ofertę dla najmłodszych proponuje PKO BP. W ramach oferty PKO Junior rodzic może otworzyć zarówno typowy ROR dla potomka do 13 roku życia, jak również konto dedykowane wyłącznie oszczędnościom.

W ramach Konta Dziecka bank gwarantuje:

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta,
  • realizację internetowych przelewów oraz doładowań telefonu komórkowego,
  • w przypadku gromadzenia środków do 2500 zł, są one oprocentowane w skali 2,5%. Jeśli kwota ulokowana na koncie jest większa niż 2500 zł, jej nadwyżka jest oprocentowania 0,5% w skali roku.

Mały właściciel może zarządzać swoim rachunkiem za pośrednictwem dedykowanych mu serwisowi internetowemu i aplikacji mobilnej. Każde dziecko otrzymuje również szereg materiałów edukacyjnych omawiających najważniejsze kwestię dotyczące zarządzania pieniędzmi. Produktem dodatkowym do rachunku jest karta PKO Junior, która jest kartą przedpłaconą zasilaną przez prawnego opiekuna.

Aby jednak skorzystać z oferty PKO BP, rodzic musi być klientem banku. Otwarcie konta możliwe jest w oddziale banku lub za pośrednictwem strony internetowej PKO BP.

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Dodatkowym produktem do Konta Dziecka jest również Pierwsze Konto Oszczędnościowe. Jego otwarcie i prowadzenie są darmowe. Bezpłatny jest również pierwszy wewnętrzny przelew na konto w tym samym banku wykonany za pośrednictwem infolinii lub w oddziale oraz każdy wewnętrzy przelew zrealizowany za pośrednictwem serwisu internetowego lub mobilnego kanału.

Kwota do 10000 zł jest oprocentowana skalą 2%, a nadwyżka ponad ten próg podlega oprocentowaniu w wysokości 1,6% w skali roku. Możliwy jest dodatkowy bonus w wysokości 0,5%, jeśli przez 3 kolejne miesiące środki nie będą wypłacane, a regularne wpłaty na konto będą się mieścić w przedziale 20-1000 zł.

Pierwsze Konto Oszczędnościowe można otworzyć dla dziecka w wieku 0-18 lat, przy czym po ukończeniu 13 roku życia właściciel – jeśli rodzic nie wyrazi sprzeciwu – może samodzielnie dysponować zgromadzonymi oszczędnościami. Wniosek o uruchomienie rachunku rodzic może złożyć za pośrednictwem własnej internetowej bankowości. Więcej informacji na stronie Banku PKO BP.

Konto bankowe powyżej 13 roku życia

Kont dla najmłodszych jest niewiele. Jednak sytuacja jest o wiele lepsza w przypadku rachunków dla młodzieży. Coraz więcej banków umożliwia otwarcie ROR-u dla młodzieńca, który skończył 13 lat. Szczegółowe porównanie tego rodzaju ofert można znaleźć w naszym rankingu kont dla dzieci.

eKonto m w mBanku

Jednym z wariantów konta młodzieżowego jest oferta eKonto m. Właścicielem rachunku może być osoba powyżej 13 roku życia. Jego otwarcie, prowadzenie, przelewy internetowe, korzystanie z karty i wypłaty z bankomatów są bezpłatne. Dodatkowo właściciel może skorzystać z szeregu dodatkowych zniżek u partnerów banku (m.in. w szkołach językowych, ponad 3000 sklepach czy Cinema City. W ramach rachunku właściciel może skorzystać z kilku programów automatycznego oszczędzania. Jedyną wadą tego produktu jest brak oprocentowania gromadzonych środków.

Rodzic, który chce otworzyć rachunek, nie musi być klientem mBanku. Formalności z tym związane mogą być dopełnione w oddziale, za pośrednictwem mLinii lub na stronie mBanku.

Konto <20 w BZ WBK

Dziecko w wieku 13-20 lat może stać się właścicielem Konta <20. W ramach niego również zagwarantowane są darmowe prowadzenie, przelewy internetowe, korzystanie z karty i wypłaty z bankomatów. Korzystanie z rachunku uprawnia do zwrotu maks. 10% wydatków na bilety do kina czy teatru oraz – w przypadku płatności kartą – do rabatów w ponad 200 sklepach. Gromadzone środki są oprocentowane w wysokości 3% do 10000 zł.

Jeśli właścicielem rachunku ma być osoba pełnoletnia, można go otworzyć za pośrednictwem internetu na stronie Banku BZ WBK lub w aplikacji mobilnej. Rodzic musi jednak stawić się w placówce banku, jeśli chce otworzyć konto dla dziecka w wieku 13-18 lat, przy czym on sam może być klientem innego banku.

Konto Pierwsze w PKO BP

Jego właścicielem może być nastolatek w wieku 13-18 lat. Prowadzenie rachunku, przelewy internetowe i wypłaty z bankomatów są bezpłatne. Korzystanie z karty płatniczej również może być darmowe, ale muszą być zrealizowane minimum dwie płatności w miesiącu. W innym razie opłata wynosi 3,90 zł/m-c. Użytkownik rachunku może skorzystać z programu Autooszczędzania i samodzielnie zaprojektować własną kartę bankomatową.

Rodzic może otworzyć konto za pośrednictwem strony internetowej lub podczas wizyty w oddziale.

Powyższe oferty to jedynie przykłady kont dla nastolatków. Pełen, stale aktualizowany przegląd tego rodzaju produktów można znaleźć w naszym rankingu.

Konta wyłącznie dla dorosłych

Mimo rozbudowanej oferty kont dla dzieci, znajdą się w Polsce jeszcze banki, które nie oferują tego rodzaju produktu. W ofercie Grupy BPS czy Citi Handlowy na próżno szukać produktów dedykowanych najmłodszym użytkownikom. W części banków kluczowym warunkiem umożliwiającym otwarcie rachunku jest uzyskanie pełnoletności. Biorąc jednak pod uwagę rosnącą popularność kont dla dzieci w Polsce, brak tego rodzaju produktu w ofercie znacznie ogranicza pulę klientów niektórych finansowych instytucji. Wbrew pozorom młodzi właściciele rachunków zarządzają nimi coraz rozsądniej, a tym samym stają się rzetelnym klientem.