Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

PIT – jak rozliczyć 500+ w rocznym zeznaniu podatkowym?

Redakcja   •   02 stycznia 2018 r.

Środki otrzymane w ramach programu 500+ stanowią dochód rodzin (rodziców), jednak nie podlegają one opodatkowaniu. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje pełną kwotę 500 zł (bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy) oraz że nie trzeba tych środków uwzględniać w zeznaniu za 2017 rok.

Jeżeli podatnik nie osiągnął przychodów z innych źródeł w danym roku podatkowym, nie ma obowiązku w ogóle składać rocznego zeznania podatkowego. Jeśli natomiast osiągnął jakieś przychody, składa właściwy dla siebie dokument, ale nie podaje w nim kwot otrzymanych w ramach programu.

Korzystanie ze świadczeń nie ogranicza też możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Otrzymywanie dofinansowania w ramach 500+ nie wpływa także na inne ulgi podatkowe, w tym ulgę prorodzinną – nadal można z niej skorzystać, wypełniając załącznik PIT/O.

Źródło: Bankier.pl