Serwis o edukacji finansowej dzieci i młodzieży

Niebezpiecznie niski poziom wiedzy finansowej Polaków

Katarzyna Jóźwik   •   01 sierpnia 2019 r.

My, Polacy, teoretycznie znamy się na pieniądzach. Jednak, jeśli trzeba zagłębić się w szczegóły ekonomii i finansów, to poziom wiedzy finansowej rodaków nie napawa optymizmem. Niemal 50% z nas przyznaje, że wie mało, a nawet bardzo na ten temat.

wiedza finansowa Polaków

Wiemy, że nic nie wiemy

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) zleciły przeprowadzenie badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”. Jego wyniki wskazują jak duże braki w zakresie wiedzy ekonomicznej posiadamy. Tylko 9% z badanych oceniło swoją wiedzę z tego zakresu jako dobrą lub bardzo dobrą. 57% respondentów w wieku od 18 do 34 lat oraz 56% powyżej 65. roku życia określiło swój poziom wiedzy o finansach jako niski.

Fakt, że do tej grupy należą osoby urodzone na początku XXI w., gdy, jak mogłoby się wydawać, dostęp do szeroko rozumianej edukacji jest standardem, jest powodem do niepokoju. Tym bardziej, że niewiele o finansach wiedzą ludzie, którzy są w wieku produkcyjnym i na co dzień obracają gotówką.

Czego nie rozumiemy?

Warto przyjrzeć się temu, co w zakresie finansów sprawia Polakom największą trudność. Aż 65% badanych wskazało, że niewiele wie o cyberbezpieczeństwie. Kolejną kwestią, o której – wg respondentów – wiemy niedużo są kredyty i pożyczki (44%). W tym przypadku pocieszające jest, że aż 75% ankietowanych zapewnia, że dokładnie czyta zawierane umowy finansowe. Często dotyczą one wspomnianych wcześniej produktów.

Polacy w oczach bankowców

Wyniki powyższego raportu warto porównać z wnioskami z badania przeprowadzonego – na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) – wśród bankowców. Ci zgodnie twierdzą, że poziom wiedzy ich klientów jest przeciętny (56%). Pocieszające jest, że eksperci wskazali, iż ponad 25% ich klientów wykazuje się dobrym poziomem wiedzy finansowej.

Istotne jest też to, że aż 42% bankowców przyznaje, że poziom wiedzy ekonomicznej Polaków stale wzrasta. Ich zdaniem naszym rodakom najtrudniej jest zrozumieć zagadnienia dotyczące inwestowania (62%), chociaż taka sama liczba respondentów w badaniu WIB i FGPW stwierdziła, że podstawowe zagadnienia z tego zakresu tj. akcje czy obligacje są im znane.

Chcemy się kształcić i oszczędzać

Chociaż ocena poziomu wiedzy finansowej Polaków nie nastraja optymizmem, to pocieszający jest fakt, że chcemy poszerzać wiedzę z tego zakresu. Informacji o finansach Polacy poszukują najczęściej w mediach (68%) oraz w internecie (66%). Ważnym źródłem wiadomości na ten temat są również banki i instytucje finansowe. Jeśli chodzi zaś o samą formę kształcenia, to 68% badanych wybiera lekcje i wykłady ekonomiczne, 55% poradniki i infografiki, a 53% chętnie korzysta z e-learningu oraz filmów edukacyjnych.

Chęć kształcenia i poziom wiedzy finansowej są niezwykle ważne w kontekście gromadzenia oszczędności. Co istotne, 40% osób biorących udział w badaniu twierdzi, że nie tylko zna narzędzia, dzięki którym może oszczędzać na emeryturę, ale również zamierza z nich skorzystać. Szczególnie osoby młode – w wieku 18-34 lata – zamierzają gromadzić środki na starość (66%). Z drugiej strony niemal 40% respondentów jest świadomych, że istnieją różne sposoby oszczędzania na emeryturę, jednak nigdy szerzej się nimi nie interesowali.

Edukacja finansowa – pole do zagospodarowania

Wyniki powyższych badań wskazują poważny problem, jakim jest poziom wiedzy finansowej w Polsce. Dotyczy on zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. Fakt, że Polacy sami muszą poszukiwać sposobów na poszerzenie znajomości zagadnień ekonomicznych potwierdza, że nasze dzieci nie nauczą się niestety finansowej gospodarności w szkole.

Powinien mieć to na uwadze każdy rodzic, któremu zależy, aby jego pociecha odnajdywała się na finansowym rynku. Dlatego przybliżanie zagadnień ekonomicznych od najmłodszych lat jest niezwykle ważne. Dobrym sposobem na naukę praktycznego zarządzania finansami jest otwarcie dziecięcego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dzięki niemu potomek nauczy się zarówno gromadzić, jak też rozsądnie wydawać własne pieniądze.

Po informacje z tego zakresu odsyłamy do artykułów: